REKLAMA
  1. Rozrywka
  2. Dzieje się

Zmiana w hymnie Polski? Tak, jest nawet projekt ustawy

Opublikowano projekt ustawy mającej na celu uporządkowanie możliwości wykorzystania symboli państwowych - czyli godła i flagi. Ten sam projekt informuje o zmianach w tekście hymnu Polski, czyli "Mazurka Dąbrowskiego".

06.10.2021
16:25
hymn polski tekst zmiana słowa mazurek
REKLAMA

Zmiany w "Mazurku Dąbrowskiego"? Owszem. Tekst hymnu Polski miałaby czekać modyfikacja, a dokładniej zamiana kolejności zwrotek (drugiej i trzeciej). Teraz ta druga miałaby zaczynać się od słów "Jak Czarniecki do Poznania…", podczas gdy wersy zaczynające się od "Przejdziem Wisłę…" zajmą jej miejsce. Byłby to powrót do źródłowej postaci tekstu z 1797 roku, którego autorem jest Józef Wybicki. Zmianę od dawna proponował "panel ekspertów"; w projekcie ustawy zapisano, że "publiczne wykonywanie hymnu RP powinno być zgodne z tekstem literackim".

REKLAMA

Ta modyfikacja wiąże się z projektem ustawy RP, która ma dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii (takich jak współczesne techniki drukarskie i graficzne), a także wprowadzić korekty od dawna sugerowane i postulowane przez muzykologów i heraldyków. Ustawa ma zastąpić regulację z 1980 r.

Ostatni raz reforma dotycząca symboli państwowych miała miejsce w 1989 r., gdy w związku ze zmianą ustroju państwowemu godłu przywrócono koronę.

Hymn Polski - zmiana tekstu i inne regulacje

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych – brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że ochrona symboli państwowych nie jest możliwa: większość używanych flag i godeł nie odpowiada wymogom obecnej ustawy

- czytamy w uzasadnieniu projektu.
REKLAMA

Koszty serii wprowadzonych regulacji wynosiłyby ok. 148 mln zł przez kolejne dziesięć lat od momentu wejścia zmian w życie. Ich rezultatem ma być z założenia "ujednolicenie w perspektywie lat 2021-2023 i kolejnych stosowanego w państwie przez administrację publiczną identyfikacji wizualnej, wizerunku polskich symboli państwowych". Do podstawowych regulacji, które wymusiłaby ustawa, należałyby:

  • Wymiana używanych flag; używanych herbów; tablic z herbem;
  • Wprowadzenie nowych wzorów dokumentów, uwzględniających nowy wzór herbu (np. świadectw; paszportów);
  • Stopniowa wymiana umundurowania służb używających herbu bądź barw państwowych;
  • Wymiana pieczęci na nowy wzór herbu
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA