Media

Media to środki komunikacji lub narzędzia do przechowywania i dostarczania treści. Należą do nich środki masowego przekazu, takie jak prasa, telewizja, radio czy Internet, ale również filmy, książki i reklamy. Termin „media” został użyty po raz pierwszy przez kanadyjskiego teoretyka komunikacji Marshalla McLuhana, który ukuł pojęcia „globalna wioska” czy „wiek informacji” i podzielił media na zimne i gorące. Komunikowanie się na większe odległości zostało umożliwione dzięki rozwojowi pisma - początki prasy sięgają I wieku p.n.e.

Pierwsza drukowana gazeta ukazała się w 700 roku w Pekinie, a pierwszą polską gazetą był „Merkuryusz Polski Ordynaryjny”, wydawany w 1661 roku. Już w 1926 roku wysłuchać można było regularnych audycji Polskiego Radia w Warszawie, a w 1971 roku Polacy mogli oglądać programy w kolorowej telewizji.

Mówiąc o mediach, nie należy zapomnieć również o mediach społecznościowych, które odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka - należą do nich m.in. Facebook, YouTube, Instagram oraz X (dawny Twitter). Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze media w Polsce, do najbardziej opiniotwórczych mediów zaliczają się m.in. Onet, TVN24, RMF FM, Wirtualna Polska, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, TVP Info i Polsat News.

1
...