REKLAMA
  1. Rozrywka
  2. Filmy
  3. Seriale

Filmowcy wracają na plany, ale ekran kinowy zobaczymy zza szyby samochodu lub pod chmurką. Rząd znosi część ograniczeń

Kina plenerowe (w tym samochodowe), wznowienie prac na planach filmowych i możliwość realizacji nagrań - takie zmiany ogłosił dziś rząd w ramach III etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Jak zaproponowane zmiany wpłyną na świat kultury i rozrywki?

13.05.2020
14:48
ministerstwo kultury kina samochdowe plany filmowe
REKLAMA
REKLAMA

Podczas środowej konferencji minister kultury Piotr Gliński ogłosił decyzję Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącą stopniowego wznawiania działalności niektórych instytucji kultury. Na czym polegają zmiany zaproponowane w ramach III etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa? Jak podkreślił Gliński, określenie czasu i trybu przywracania działalności oraz szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności będą należeć do dyrektora danej instytucji. Szef resortu kultury wyraził nadzieję, że zniesienie części ograniczeń umożliwi bezpieczny powrót do aktywności ludzi i instytucji kultury, a co za tym idzie — pozytywnie wpłynie na ich sytuację finansową.

Kino samochodowe? Tak, ale tylko w osobówce i z zachowaniem dystansu

W ramach zaproponowanych zmian, działalność będą mogły rozpocząć kina plenerowe i samochodowe (przy zachowaniu zalecanego dystansu społecznego):

Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W projekcjach kin samochodowych będą mogły wziąć udział tylko pojazdy osobowe.

Restrykcje na planach filmowych.

Wznowione mają być także prace na planach filmowych, oczywiście z zachowaniem podstawowych zasad sanitarnych. MKiDN zaleca, by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach. Zalecenie nie będzie jednak obejmować aktorów, którym maseczka w znacznym stopniu utrudniałaby pracę - ze względu na charakteryzację, czy fryzury. W takich przypadkach aktorzy powinni jednak w sposób szczególny zachowywać odpowiedni dystans wobec innych członków ekipy filmowej. Resort kultury zarekomendował też, by na planie znajdowała się minimalna liczba osób pracujących przy danym projekcie:

Rekomenduje się też maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie - czytamy w zaleceniach MKiDN.

Muzycy i studenci szkół artystycznych wznowią działalność.

Plan znoszenia obostrzeń zakłada również przywrócenie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych. Zdaniem ministra kultury, pozwoli to na „kontynuację procesu kształcenia i przygotowanie do egzaminów dyplomowych studentom specjalności instrumentalnych, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych (np. organy, klawesyn, perkusja, kontrabas, harfa)".

REKLAMA

To jednak nie koniec — do pracy wrócą też zespoły teatralne i muzycy, którzy będą mogli spotkać się na salach prób; powróci również możliwość realizowania nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Obecne złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych. Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Będzie też możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów - informuje resort kultury.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA