REKLAMA
  1. Rozrywka
  2. TV
  3. Dzieje się

Wszystkie regionalne rozgłośnie Polskiego Radia są w stanie likwidacji. Sienkiewicz dopiął swego, choć nie do końca

W grudniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji spółek-rozgłośni Polskiego Radia. Teraz do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano ostatnią z nich: Radio Lublin. Ministerstwo Kultury podsumowuje: "proces zakończony pomyślnie".

15.02.2024
9:31
polskie-radio-lublin-likwidacja-spolek-ministerstwo-kultury
REKLAMA

Od końca ubiegłego roku sądy rejonowe umieszczają w KRS zapisy o likwidacji kolejnych rozgłośni - teraz Sąd Rejonowy Lublin-Wschód wpisał tam spółkę Radio Lublin. Decyzja zapadła po rozpoznaniu zaskarżenia na poprzednie postanowienie, w którym wniosek oddalono. Wówczas referendarz sądowy odwołał się do styczniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego - uznał on, że zapisy o możliwości likwidacji telewizji publicznej czy radia są sprzeczne z naszą Konstytucją. W środę 14 lutego doszło jednak do rozstrzygnięcia: sędzia Mateusz Półtorak przypomniał, że 29 grudnia miało miejsce nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Radio Lublin, gdzie uchwalono rozwiązanie tej spółki, otwarcie likwidacji i ustanowienie likwidatora. 

Warto pamiętać, że lokalne rozgłośnie są likwidowane, ale póki co sąd rejestrowy nie zgodził się na likwidację TVP i Polskiego Radia (jakkolwiek sam zatwierdził zezwalające na to statuty). Finał będzie w drugiej instancji.

Czytaj więcej o TVP w Spider's Web:

REKLAMA

Ministerstwo Kultury: Sądy rejestrowe uznały uprawnienie do podjęcia takiej decyzji

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę dot. przywrócenia prawnego ładu, bezstronność i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. 20 grudnia dowiedzieliśmy się, że minister kultury odwołał dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Gdy prezydent Andrzej Duda złożył weto, szef MKiDN podjął decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. 

Wreszcie sąd ustalił, że „likwidacja i rozwiązanie regionalnej spółki akcyjnej stanowiącej publiczną jednostkę radiofonii jest możliwe”. Stwierdził bowiem, iż „nie doszło do wyeliminowania przepisów przyznających walnemu zgromadzeniu spółki akcyjnej stanowiącej jednostkę publicznej radiofonii i telewizji prawo do rozwiązania i likwidacji spółki”.

Należy podzielić przedstawiony pogląd o zakazie likwidacji mediów publicznych, jednakże nie jest on jednoznaczny z zakazem likwidacji poszczególnych spółek akcyjnych, w szczególności tych regionalnych

uzasadnił sędzia Półtorak.
REKLAMA

Tym samym uchwalone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentującego Skarb Państwa (100-procentowego właściciela akcji) na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek – regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, otwarcie likwidacji wszystkich 17 spółek, zostało skutecznie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Sądy rejestrowe uznały uprawnienie do podjęcia takiej decyzji

podsumowuje Ministerstwo.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA