1. Rozrywka
  2. Dzieje się

Bank Pekao sprawdził, jak to jest z aktywnością fizyczną u dzieci

Lokowanie produktu: BANK PEKAO

Bank Pekao przeprowadził badanie na temat aktywności fizycznej wśród dzieci z klas 4 - 8. Jakie są trendy i jaka aktywność najbardziej angażuje dzieci?

31.10.2023
16:14
Bank Pekao sprawdził, jak to jest z aktywnością fizyczną u dzieci

„Piłka nożna czy TikTok? Rower czy YouTube? Basen czy nowy serial na Netfliksie? Spotkanie z rówieśnikami na placu zabaw lub w parku czy kolejny poziom wciągającej gry na konsoli?” – na takie pytania próbuje znaleźć odpowiedź Bank Pekao w raporcie z badania „Aktywność fizyczna dzieci z klas 4-8”.

Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób dzieci z klas 4 – 8 spędzają czas wolny i jakie znaczenie ma w nim aktywność fizyczna. W raporcie czytamy, że sprawdzono też postawy rodziców i opiekunów wobec aktywności fizycznej dzieci. Próbowano też ustalić, co motywuje młodych ludzi do ruszania się.

Badanie opierało się o wywiady z dziećmi z grupy docelowej, rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół podstawowych i trenerami zajęć sportowych oraz ankietę przeprowadzoną wśród dzieci i ich rodziców.

„Ekran to potężny konkurent aktywności fizycznej”

To oczywiste, że dzieci wyposażone w smartfony i komputery mają pokusę, by sięgać po te urządzenia i zrezygnować na ich cześć z aktywności fizycznej. Z badania Banku Pekao wynika, że granie w gry komputerowe na konsoli oraz spotkaniami z kolegami i koleżankami to najchętniej wybierane sposoby spędzania wolnego czasu (po 32 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się przeglądanie YouTube’a (26 proc.), a potem: jazda na rowerze (25 proc.), przeglądanie Facebooka i TikToka (19 proc.). Czynności, takie jak jazda na deskorolce (8 proc.), pływanie (8 proc.), bieganie (6 proc.) znalazły się w ogonie odpowiedzi. Co ciekawe, zamyka je uczenie się oraz pisanie i malowanie (2 proc.).

Inaczej na pytanie o główne aktywności swoich pociech/ dzieci odpowiadali rodzice. Tutaj na czele znalazły się spotkania z rówieśnikami (42 proc.), jazda na rowerze (38 proc.), gry komputerowe (37 proc.), Internet i YouTube (35 proc.). Rodzice, podobnie jak dzieci, wskazali naukę na ostatnim miejscu.

Z badania wynika też, że 95 proc. badanych dzieci posiada własny smartfon. 88 proc. z nich przegląda za jego pomocą internet. 45 proc. używa laptopa lub tabletu, a tylko 3 proc. nie korzysta ze sprzętu elektronicznego zapewniającego dostęp do sieci.

Przy okazji tej części omówienia raportu należy napisać, że aż 90 proc. rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że dzieci spędzają za dużo czasu w internecie i mediach społecznościowych.

Co z aktywnością fizyczną wśród dzieci?

Raport mówi, że w co trzeciej rodzinie aktywność fizyczna jest obecna. 35 proc. uczniów z klas 4-8 odpowiedziało, że w ich domu praktykowana jest jakaś forma sportu lub ćwiczeń fizycznych.

Najbardziej aktywni rodzice najczęściej praktykują spacery (41 proc.), jazdę na rowerze (41 proc.), bieganie (22 proc.), pływanie (18 proc.).

Rodzice wskazują, że ich dzieci poza lekcjami WF-u w szkole poświęcają na ruch około trzech godzin tygodniowo. Deklaruje to 66 proc. rodziców. Przy czym 30 proc. wskazuje przy tym dodatkowe zajęcia w szkolnych klubach sportowych (30 proc.) i prywatne treningi (38 proc.).

Najbardziej ulubioną formą niezorganizowanej aktywności fizycznej dzieci według rodziców jest rower (36 proc.), deskorolka (27 proc.), pływanie, (19 proc.), sporty zimowe (17 proc.), piłka nożna (15 proc.). W przypadku aktywności zorganizowanej wygrywają piłka nożna, gimnastyka, siatkówka.

Ważną deklaracją jest stwierdzenie 85 proc. dzieci, że lubią one ćwiczenia fizyczne i sport.

Mają oni świadomość, że jest to dobre dla zdrowia, mogą się wyładować i dzięki temu mają lepsze samopoczucie. Jedna trzecia nastolatków - szczególnie chłopców – chce być wysportowana. Wśród nastolatków (12+), którzy nie lubią aktywności fizycznej, jako powód wskazywane są zainteresowania innymi rzeczami („ekrany”, rówieśnicy)

- czytamy w raporcie.

15 proc. badanych dzieci przyznaje, że w czasie wolnym lubi grać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę – czyli gry zespołowe. Interesująca jest również deklaracja uczniów, że lubią zajęcia wychowania fizycznego w szkole – podkreśla to 80 proc. badanych. Wśród powodów wskazują dobrą zabawę, ale też fajnego nauczyciela.

93 proc. rodziców uważa, że w pobliżu miejsca zamieszkania, dzieci mają gdzie spędzać czas na świeżym powietrzu. Chwalą też infrastrukturę w szkole (75 proc.).

Co zachęca dzieci do aktywności fizycznej? Oprócz rodziców wymienia się tu rówieśników, nauczycieli WF-u. O tym, że przykład jest ważny, przypomina dr Marcin Kochanowski, psycholog sportu, który komentuje raport:

Wspólne wyjście rodziców z dziećmi, wycieczka rowerowa to wspaniały czas do nawiązywania więzi, pogłębiania relacji, redukcji nadmiernego stresu, dobrej zabawy czy wreszcie do budowania pozytywnych skojarzeń z aktywnością fizyczną. Systematyczność jest najlepszym budulcem do kształtowania nawyków. Benefity aktywnego dziecka, to nie tylko wyższy poziom zdrowia, także tego psychicznego; lepsze wyniki w nauce, lepsze więzi z rodzicami czy rówieśnikami, ale również rozwój kompetencji miękkich, takich jak współpraca, komunikacja. Warto pamiętać, że kompetencje miękkie dziś określane są mianem kompetencji przyszłości

– mówi dr Marcin Kochanowski.
Lokowanie produktu: BANK PEKAO
Najnowsze
Zobacz komentarze